ติดต่อสอบถาม
063-202-6565
สมาชิกใหม่รับฟรี ส่วนลด 10%

About Us

บริษัทเวิลด์ คลาส สมาร์ทฟาร์ม

เรามีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Farm) จนถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตโดยเลือกทำการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ (Organic) ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจากฟาร์มของเรานั้นสะอาด ปลอดภัย เพราะไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก รวมถึงการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนต่างๆ

ระบบ Smart Farm

ฟาร์มของเราใช้ระบบ Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยรวมถึงใช้โรงเรือนเพาะชำสแตนเลส 100% ในการเพาะปลูกระบบ Smart Farm นี้ควบคุมการเพาะปลูกเป็นหลัก ทำหน้าที่ดูแลผลผลิตทั้งหมดในฟาร์มกว่า 100 ไร่ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมแสง ความชื้น อุณหภูมิและการให้น้ำให้ปุ๋ย

ปรัชญาในการทำฟาร์ม เวิลด์ คลาส สมาร์ทฟาร์ม

ทางเราไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว ฟาร์มของเราได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ เราดำเนินการปลูกผลผลิตทุกอย่างตามแนวเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่อร่อยและปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคภายใต้ชื่อแบรนด์ “ ฟูจิเมจิ Fuji Meiji”